Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO NaPolowanie.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez administratora danych osobowych uzyskanych od użytkowników („Dane Osobowe”) w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego udostępnianego w domenie www.napolowanie.pl („Sklep Internetowy”).

2. Administratorem Danych Osobowych jest ZOL Sp. j. z siedzibą w Tarnobrzegu pod adresem: ul. Mieszka I-go 4, 39-400 Tarnobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000105952, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 876-000-77-06, REGON 830174447, adres e-mail: sklep@napolowanie.pl. 

3. Dane Osobowe użytkowników Sklepu Internetowego przetwarzane są przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Administrator Danych Osobowych chroni Dane Osobowe udostępnianie mu przez użytkowników Sklepu Internetowego oraz podejmuje wszelkie działania i starania mające na celu zabezpieczenie ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. 

5. Zbiór Danych Osobowych użytkowników Sklepu Internetowego został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. 

6. W każdym wypadku przekazanie Danych Osobowych przez użytkownika serwisu Sklepu Internetowego ma charakter dobrowolny. 

7. Przeglądanie zawartości Sklepu Internetowego nie wymaga podawania przez użytkownika Danych Osobowych. Korzystanie z usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego może wiązać się z koniecznością podania przez użytkownika serwisu Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie przez użytkownika Danych Osobowych może ograniczyć możliwość korzystania z usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego.

8. W zakresie uzasadnionym daną usługą, administrator może poprosić użytkownika Sklepu Internetowego o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imię i nazwisko użytkownika, adres, w tym: nazwa ulicy, numer domu i/lub mieszkania, miasto, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, ustalony przez użytkownika login i hasło do konta założonego w serwisie Sklepu Internetowego, adres wysyłki (jeżeli jest inny niż ten, o którym mowa powyżej).

9. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszej Polityki Prywatności, Dane Osobowe użytkowników przetwarzane są przez administratora w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i/lub wykonania umowy (nawiązania, ukształtowania, zmiany lub jej rozwiązania).

10. Administrator może wskazać inne niż podane w pkt 8 powyżej Dane Osobowe użytkowników służące realizacji określonych czynności w trakcie korzystania przez nich z usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego, przy czym mogą one być przetwarzane wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika wyrażoną po powiadomieniu go przez administratora o kategorii tych danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o ich odbiorcach, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zgoda ta może być w każdym czasie przez użytkownika odwołana.

11. Wyrażenie przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystania z oferowanych w ramach Sklepu Internetowego usług.

12. Administrator może wykorzystywać adres e-mail użytkownika serwisu Sklepu Internetowego także w celu przesyłania informacji handlowych (w szczególności do wysyłki newslettera) i/lub w celach marketingowych, pod warunkiem że użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę. Wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie jego Danych Osobowych w celu przesyłania informacji handlowych i/lub w celach marketingowych nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu Internetowego i składania w jego ramach zamówień.

13. Użytkownik w każdym czasie ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

14. Użytkownik w każdej chwili ma prawo odwołać udzieloną uprzednio zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych poprzez usunięcie lub zmianę ustawień swojego konta. Po usunięciu Danych Osobowych przez użytkownika, dalsze przetwarzanie Danych Osobowych nie jest możliwe, chyba że uprawnienie do ich przetwarzania wynikać będzie z właściwych przepisów prawa.

15. Użytkownik serwisu Sklepu Internetowego może w dowolnym czasie skontaktować się z administratorem Danych Osobowych w celu pozyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe. Użytkownik może również w każdym czasie zwrócić się do administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części. Adres, pod którym można się skontaktować z administratorem: ZOL Sp. j. ul. Mieszka I-go 4, 39-400 Tarnobrzeg, adres e-mail: sklep@napolowanie.pl, tel. 15 822 48 18 wew. 22, fax 15 823 44 58.

16. ZOL Sp. j. nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza ani nie udostępnia na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej lub faktycznej zgromadzonych Danych Osobowych użytkowników serwisu Sklepu Internetowego innym podmiotom lub instytucjom, chyba że sytuacja taka ma miejsce za wyraźną zgodą i na życzenie użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, który został do tego upoważniony na podstawie właściwych przepisów prawa.

17. W związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego, ZOL Sp. j. jest w posiadaniu informacji zapisywanych w logach systemowych dotyczących przeglądania zawartości serwisu Sklepu Internetowego takich jak: liczba i źródło wizyt w Sklepie Internetowym, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji użytkownika.

18. Sklep Internetowy stosuje w sposób automatyczny mechanizm plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które podczas korzystania przez użytkowników ze Sklepu Internetowego zapisywane są przez serwer Sklepu Internetowego na dysku twardym urządzenia końcowego użytkownika. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

19. W ramach serwisu Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej/systemu). „Stałe” pliki cookies przechowywane są natomiast w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

20. Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celach:

a) obsługi Sklepu Internetowego, w tym aby rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić serwis Sklepu Internetowego dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;

b) oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w serwisie Sklepu Internetowego i rozwoju oferty Sklepu Internetowego oraz jakości świadczonych usług;

c) tworzenia anonimowych statystyk serwisu.

21. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o osobach odwiedzających Sklep Internetowy.

22. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej/systemu (np. Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Android, Windows Phone, Blackberry) z zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce/systemie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z pewnych funkcjonalności, a nawet uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel